Generation Media AV Update January 2015

The latest news on the UK & Ireland AV Market, brought to you by the Generation Media AV Team.

AV Update First Slide